xatimə

xatimə
is. <ər.>
1. Son, axır. Xatimə çəkilmək – son qoyulmaq, bitirilmək. <Şükür> hökumət kabinəsinin süqutilə bütün narəva hallara bir xatimə çəkiləcəyinə inanırdı. S. H.. Xatimə çəkmək – son qoymaq, tamamlamaq, bitirmək. Səfərə çıxmaq həvəsinə xatimə çəkdim. Xatimə vermək – bitirmək, tamamlamaq, nöqtə qoymaq. <Qoca Sərdara:> Mən istəyirəm ki, iş uzanmasın, biz <düşmənin> işinə xatimə verək. P. M..
2. Kitabın axırına əlavə olunan və əksərən onun xülasə və nəticəsini təşkil edən hissə. Nizaminin mükafat aldığı kəndin nəhayət dərəcədə dəyərsiz olduğunu kitaba yazılmış xatimədən də anlamaq olur. M. S. O..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • xatim — ə. 1) möhür vuran, möhür basan; 2) qurtaran, bitirən …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • xatimə — ə. 1) son, axır; 2) son söz; 3) xülasə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • xatiməbəxş — ə. və f. sonu xeyirli, axırı yaxşı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • xatiməkeş — ə. və f. sonu olan, sona çatdıran …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • Philippe Cardona — durant Japan Expo Sud 2010 Philippe Cardona né le 9 juin 1978 à Marseille est un scénariste, dessinateur de bande dessinée française. Il réside actuellement à Aix en Provence …   Wikipédia en Français

  • Daivadnya Brahmin — Daivajña Brahmins Philanthropist Jagannath Shankarshet of Mumbai Total population 800,000 (estimated) …   Wikipedia

  • epiluq — <yun.> Ədəbi əsərin son hissəsi. // Operada son pərdə. Opera təntənəli epiloqla bitir. // Son, nəticə, xatimə. Üsyanın epiloqu …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • narəva — sif. <fars.> Rəva görülməyən, xoşa gəlməyən, layiq olmayan, yol verilməyən namünasib; haqsız. Narəva iş. – <Şükür> hökumət kabinəsinin süqutilə bütün narəva hallara bir xatimə çəkiləcəyinə inanırdı. S. H …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”